Hệ thống xử lý nước thận nhân tạo bệnh viện Columbia

Hệ thống xử lý nước thận nhân tạo bệnh viện Columbia

Project Description
  • Chủ đầu tư: Bệnh viện Columbia
  • Địa điểm thực hiện: Đường 22 tháng 12, Khu Phố Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
  • Công nghệ áp dụng: Xử lý nước lọc thận nhân tạo
More Information

Phòng kinh doanh: 0704922218 | 0942838325