Hệ thống xử lý nước thận nhân tạo

Những công ty đã sử dụng dịch vụ lắp đặt hệ thống xử lý nước chạy thận nhân tạo tại Tân Việt Mỹ:

 1. Công ty CP ARMEPHACO
 2. Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng
 3. Bệnh viện đa khoa Hợp Lực – Thanh Hóa
 4. Bệnh viện đa khoa Tiên Giang
 5. Bệnh viện đa khoa Gò Công
 6. Bệnh viện Bưu Điện
 7. Bệnh viện nhân dân 115
 8. Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức
 9. Bệnh viện đa khoa Quận Thủ Đức
 10. Bệnh viện đa khoa Tánh Linh
 11. Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận
 12. Bệnh viện đa khoa Hậu Giang
 13. Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng
 14. Bệnh viện đa khoa Bình Thuận
 15. Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
Phòng kinh doanh: 070 4922 218 | (028) 3758 1967

Đây là cửa hàng demo nhằm mục đích thử nghiệm — các đơn hàng sẽ không có hiệu lực.