Môi trường

Nước sinh hoạt nhiễm bẩn gây ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe?

Nước dùng để sinh hoạt là không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, điều kiện môi trường bị tàn phá nặng nề, nguồn nước không duy trì được sự “sạch”. Sử dụng nước sinh hoạt bị ô nhiễm là nguyên nhân gây ra rất nhiều loại bệnh. Theo tổ chức y tế thế giới, Việt Nam có đến 80% ca nhiễm bệnh xuất phát từ nguồn nước. Bài viết này sẽ chỉ những tác hại [...]

Phòng kinh doanh: 070 4922 218 | (028) 3758 1967

Đây là cửa hàng demo nhằm mục đích thử nghiệm — các đơn hàng sẽ không có hiệu lực.