Sản phẩm

+ SUNNEX
Monitor theo dõi bệnh nhân M9000

Monitor theo dõi bệnh nhân M9000

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Monitor theo dõi bệnh nhân M8000

Monitor theo dõi bệnh nhân M8000

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Đèn khám LED Orion

Đèn khám LED Orion

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Đèn khám SoloSpot

Đèn khám SoloSpot

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Đèn khám PF cho MRI

Đèn khám PF cho MRI

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Bàn mổ Chấn thương chỉnh hình

Bàn mổ Chấn thương chỉnh hình

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Đèn mổ LED Leo Minor

Đèn mổ LED Leo Minor

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Bàn mổ đa năng điện - thủy lực

Bàn mổ đa năng điện - thủy lực

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ TRI-TECH
Hệ thống nén khí kiểu xoắn ốc

Hệ thống nén khí kiểu xoắn ốc

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Hộp khí y tế đầu giường

Hộp khí y tế đầu giường

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Hệ thống khí y tế

Hệ thống khí y tế

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ STEMA
Hệ thống Hộp đựng dụng cụ

Hệ thống Hộp đựng dụng cụ

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Hệ thống nội soi ổ bụng

Hệ thống nội soi ổ bụng

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Hệ thống nội soi phế quản

Hệ thống nội soi phế quản

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Hệ thống nội soi khớp

Hệ thống nội soi khớp

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ CEATEC
Banh vết mổ MAX-SI

Banh vết mổ MAX-SI

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Đèn y tế không dây Sticklight FLEX

Đèn y tế không dây Sticklight FLEX

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Hệ thống banh NATHANSON

Hệ thống banh NATHANSON

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Hệ thống dụng cụ nội soi khớp

Hệ thống dụng cụ nội soi khớp

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Đèn mổ ACTIS LED

Đèn mổ ACTIS LED

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Hệ thống banh MAXOP

Hệ thống banh MAXOP

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ MADA
Dung dịch tẩy rửa Mada Clenz Plus

Dung dịch tẩy rửa Mada Clenz Plus

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Khăn lau bề mặt MadaCide-FDW-Plus

Khăn lau bề mặt MadaCide-FDW-Plus

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ DETECTO
Cân Solo Digital Eye-Level

Cân Solo Digital Eye-Level

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Cân y tế PD300DHR

Cân y tế PD300DHR

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Cân thư tín

Cân thư tín

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Cân In-bed

Cân In-bed

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Cân trẻ em

Cân trẻ em

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ MICROMAR
Bộ khung gá sọ não HeadFix

Bộ khung gá sọ não HeadFix

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ BOVIE
Máy đốt điện cao tần IDS-400

Máy đốt điện cao tần IDS-400

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Máy đốt điện cao tần IDS-310

Máy đốt điện cao tần IDS-310

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ DESOUTTER
MÁY KHOAN PHẪU THUẬT KHỚP

MÁY KHOAN PHẪU THUẬT KHỚP

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Máy cắt bột không dây

Máy cắt bột không dây

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Máy cắt bột công suất cao

Máy cắt bột công suất cao

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Máy khoan xương khí nén

Máy khoan xương khí nén

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Máy cưa xương ức

Máy cưa xương ức

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
+ NOUVAG
Máy lạng da

Máy lạng da

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Máy hút mỡ Vacuson 60LP

Máy hút mỡ Vacuson 60LP

Liên hệ: 04-3928 6123 VND
Liên kết Website
Video